4 เหตุผลที่สำคัญ ของการทำ SEO ในการทำธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันที่การค้นหาข้อมูลออนไลน์เป็นสิ่งที่ผู้คนทำกันเป็นประจำ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจออนไลน์ เราจะมาทำความเข้าใจในความสำคัญของการทำ SEO ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในทางธุรกิจออนไลน์ การเพิ่มโอกาสและรายได้ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขึ้น

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลทางธุรกิจ หรือแม้แต่การค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ กูเกิลและเครื่องมือค้นหาอื่นๆ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับผู้บริโภค

เมื่อธุรกิจสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการจัดอันดับที่ดีขึ้นสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างตรงจุดได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในปัจจุบันมักมองหาข้อมูลเพียงในหน้าแรกของผลการค้นหา จึงเป็นโอกาสทองสำหรับเว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับต้นๆ

ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้อันดับดีเมื่อมีการค้นหาคำว่า “กระเป๋าเดินทาง” จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อกระเป๋าเดินทางได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการนำเสนอเว็บไซต์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง มากกว่าการโฆษณาแบบสุ่มที่อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ SEO ยังช่วยให้เว็บไซต์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และความหลากหลายของคำค้นหา เนื่องจากสามารถปรับปรุงให้เว็บไซต์ได้รับอันดับดีสำหรับคำค้นหาต่างๆ ทำให้ขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือแม้แต่ระดับสากล

โดยสรุป การทำ SEO ช่วยให้เว็บไซต์ไปถึงจุดที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังมองหาอยู่ ผ่านช่องทางการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายของผู ้บริโภคในปัจจุบัน การปรับปรุงการจัดอันดับจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการสินค้า/บริการโดยตรง ทั้งในแง่ของปริมาณและความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงพวกเขาให้เป็นลูกค้าต่อไป

SEO นั้นเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

การมีเว็บไซต์ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในผลการค้นหา ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: การได้รับอันดับที่ดีในหน้าแรกของผลการค้นหา ทำให้มีโอกาสสูงที่เว็บไซต์จะได้รับคลิกเข้าชมจากผู้ค้นหาจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ Traffic บนเว็บไซต์ ตัวเลขการเข้าชมที่สูงขึ้นย่อมเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสในการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญ
 • เพิ่มอัตราการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้า: นอกจากจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้ว SEO ยังมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าด้วย เนื่องจากผู้ค้นหาที่พบเว็บไซต์ในอันดับต้นๆ มักจะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในเว็บไซต์มากกว่า ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเลือกซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์เหล่านั้น
 • เพิ่มการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์: การมีเว็บไซต์ปรากฏในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ (Branding) และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเชื่อมโยงการจัดอันดับที่ดีกับความน่าเชื่อถือและคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้จากฐานลูกค้าเดิมและการมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น
 • สร้ายรายได้จากการลงโฆษณาออนไลน์: หากเว็บไซต์มียอดผู้เข้าชมสูง ธุรกิจอาจพิจารณาสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายพื้นที่โฆษณาให้แก่บริษัทอื่นๆ เนื่องจากโฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีทราฟฟิกคนเข้าชมสูงจะมีมูลค่าและโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น

นอกเหนือจากนี้ การทำ SEO ยังเป็นการลงทุนทางการตลาดที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในช่องทางอื่นๆ เนื่องจากสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสูงมาเข้าชม และมีแนวโน้มในการแปลงเป็นลูกค้าที่สูงกว่า รวมถึงเมื่อเว็บไซต์เริ่มได้รับอันดับที่ดี การรักษาตำแหน่งจะง่ายและมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าการลงทุนในช่องทางตลาดอื่นๆ

การทำ SEO เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมจำนวนมาก เพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า สร้างการรับรู้แบรนด์ และสามารถสร้างรายได้จากช่องทางต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ในโลกออนไลน์

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ความน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถสัมผัสสินค้าได้จริง การทำ SEO จนได้รับการจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหากูเกิลและเครื่องมือค้นหาอื่นๆ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในหลายด้าน ดังนี้

 • การจัดอันดับสะท้อนถึงคุณภาพของเว็บไซต์: อัลกอริทึมการจัดอันดับของกูเกิลจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพเนื้อหา ความปลอดภัย ประสบการณ์ผู้ใช้งาน การเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น เว็บไซต์ที่ได้รับการจัดอันดับในอันดับต้นๆ จึงแสดงถึงความมีคุณภาพในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานของกูเกิล ทำให้ดูน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ
 • การจัดอันดับบ่งบอกความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม: เว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับต้นๆ จะถูกมองว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากต้องมีความทุ่มเทในการสร้างและจัดการเนื้อหาที่มีคุณภาพ รวมถึงมีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ดี จึงได้รับการจัดอันดับให้อยู่หน้าสุด ผู้บริโภคจึงมองว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นผู้นำ
 • การได้รับการรับรองจากบุคคลที่สาม: การได้รับการจัดอันดับที่ดีเปรียบเสมือนการได้รับการรับรองถึงความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่สามหรือก็คือการได้รับลิ้งก์กลับ (Back Links) นั่นคืออัลกอริทึมการจัดอันดับของกูเกิลและเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ที่เป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลที่มาจากธุรกิจนั้นเอง
 • การสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภค: ผู้บริโภคมักมีความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ที่ได้รับการจัดอันดับดีมากกว่า เนื่องจากมองว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีเจตนาหลอกลวงผู้บริโภค จึงทำให้เกิดความไว้วางใจและมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว: เมื่อธุรกิจสามารถรักษาการจัดอันดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการรับรู้และสร้างความประทับใจในแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจในสายตาของผู้บริโภค

ดังนั้นการทำ SEO จนได้รับการจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหาจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของผู้บริโภค และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง

ในโลกธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง การดำเนินกลยุทธ์ทาง SEO อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งในหลายด้าน ดังนี้

 • ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคก่อน: เว็บไซต์ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคก่อนคู่แข่งขัน เนื่องจากผู้ค้นหาส่วนใหญ่มักคลิกเข้าเว็บไซต์ในหน้าแรกเพียงไม่กี่อันดับแรก การอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นจึงเปรียบเสมือนการครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีไปก่อนคู่แข่ง
 • สร้างการรับรู้และจดจำในแบรนด์ได้มากกว่า: ผู้บริโภคมักจดจำและรับรู้ถึงแบรนด์ที่พวกเขาเห็นบ่อยครั้งมากกว่า การได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ อย่างสม่ำเสมอจึงช่วยสร้างการรับรู้และความจดจำในแบรนด์ได้มากกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว
 • สามารถดึงดูดฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้มากกว่า: ด้วยการทำ SEO สำหรับคำค้นหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ธุรกิจจึงสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจในสิ่งที่ตนเองขายได้โดยตรงมากกว่าคู่แข่ง การมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นจุดแข็งสำคัญ
 • ได้เปรียบในแง่ของผลประกอบการทางธุรกิจ: การได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดก่อน มีลูกค้าเข้าถึงมากกว่า และได้รับการรับรู้จากผู้บริโภคมากกว่า จะส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีกว่าคู่แข่งด้วยเช่นกัน นับเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างชัดเจน
 • แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า: การจัดอันดับการค้นหาที่ดีสะท้อนถึงความสามารถในการนำเสนอเนื้อหาคุณภาพ การบริหารจัดการเว็บไซต์ และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของธุรกิจนั้นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงมองได้ว่าธุรกิจนั้นมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า

ดังนั้น การทำ SEO อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจเหนือคู่แข่งขันในหลายด้าน ตั้งแต่การเข้าถึงผู้บริโภค การสร้างการรับรู้และรายได้ ไปจนถึงการสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในโลกออนไลน์

สรุปเนื้อหา: SEO เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในเรื่องของ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขึ้น, การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้, การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ การได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง และในด้านอื่นๆอีก

การทำ SEO จึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยนำพาธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างรายได้และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการครองความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจในยุคดิจิทัล

ช่วงท้ายขายของ: อย่างที่กล่าวข้างต้นการทำ SEO นั้นเป็นเรื่องสำคัญในทางธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน และการที่มีเว็บไซต์ที่สวยงาม และถูกหลักการของ SEO นั้นจะช่วยให้ Google ให้ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิด Traffic ที่เพิ่มมากขึ้น การรับรู้ทางแบรนด์ และการแข่งขันกับคู่แข่ง และอื่นๆอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น บนเว็บไซต์ของคุณ

Makewebforyou Logo Light

MAKE WEB FORYOU

ทำเว็บไซต์ เพื่อคุณ

เว็บไซต์นี้บันทึกคุกกี้ เพื่อประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ที่รวดเร็ว