Backlinks คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อ SEO

Backlinks คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการทำ SEO

Backlinks หรือบางครั้งเรียกว่า Inbound Links หรือ Incoming Links เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เครื่องมือค้นหาอย่าง Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ Backlinks คือลิงก์ที่พาดพิงหรืออ้างอิงจากเว็บไซต์ภายนอกมายังเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์กลับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เครื่องมือค้นหาอย่าง Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ต่างๆ

Backlinks หมายถึงลิงก์ที่เว็บไซต์หนึ่งได้รับจากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเว็บของตนเอง การมี Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ จะส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำของเว็บไซต์นั้นๆ ถือได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ Google ให้ความสนใจในการจัดอันดับเว็บไซต์ เนื่องจากมองว่ายิ่งเว็บไซต์ได้รับ Backlinks มากเท่าไร ก็ยิ่งมีคุณภาพ เนื้อหาน่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับจากเว็บไซต์อื่น จนได้รับการเชื่อมโยงเข้ามา เหตุผลนี้จึงส่งผลให้เว็บไซต์ที่มี Backlinks จำนวนมากและจากแหล่งที่ดี จะถูกจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในผลการค้นหา

อย่างไรก็ตาม Google ไม่ได้ให้คะแนนกับทุก Backlinks โดยเท่าเทียมกัน โดย Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ เนื้อหาเกี่ยวข้อง และความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น จะได้รับคะแนนมากกว่า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพยายามสร้าง Backlinks คุณภาพดี ไม่ใช่เน้นปริมาณอย่างเดียว การสร้าง Backlinks อย่างถูกวิธีและตรงตามนโยบายของ Google นั้นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำ SEO ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มการจัดอันดับและทำให้เว็บไซต์ปรากฏต่อหน้าผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ BackLinks

Backlinks ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มการจัดอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google โดยกูเกิลจะให้คะแนนความน่าเชื่อถือและความสำคัญของเว็บไซต์จากปริมาณและคุณภาพของ Back Links ที่เว็บไซต์นั้นได้รับ

เว็บไซต์ที่มี Backlinks จำนวนมากจากแหล่งที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับหัวข้อ จะได้รับการจัดอันดับและการประเมินความสำคัญที่สูงกว่าเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจและได้รับการอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ มากมาย

Backlinks หรือลิงก์กลับมีความสำคัญต่อการทำ SEO และการจัดอันดับผลการค้นหาในหลายๆด้าน ดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือ (Authority): Back Links ที่มาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับหัวข้อจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณ ทำให้ถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • ความเกี่ยวข้องของหัวข้อ (Relevance): หากได้รับ Back Links จากเว็บไซต์ที่เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณ จะส่งสัญญาณให้กับ Google ว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นผู้นำในหัวข้อนั้นๆ
 • ปัจจัยในการจัดอันดับ (Ranking Factor): Back Links เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ Google ใช้ในการจัดอันดับผลการค้นหา เว็บไซต์ที่มี Back Links จำนวนมากจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า
 • นำเข้าชมเว็บไซต์ (Referral Traffic): Back Links จากเว็บไซต์อื่นๆ อาจนำผู้เยี่ยมชมจากเว็บนั้นมาสู่เว็บไซต์ของคุณได้ด้วย ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมและโอกาสในการแปลงเป็นลูกค้า
 • เพิ่มอินดิวเตอร์เชิงลึก (Improve Index Coverage): Back Links ที่ได้รับช่วยให้ bot ของ Google เข้าถึงและสแกนเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดอันดับโดยรวม

อย่างไรก็ตาม การสร้าง Backlinks ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎระเบียบและธรรมชาติ หากกระทำผิดวิธีอาจถูกลงโทษจากกูเกิล แทนที่จะได้รับประโยชน์กลับกลายเป็นเสียหาย

ชนิดของ Backlinks

ชนิดของ Backlinks มีหลายประเภทที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงความสำคัญที่ Google มองลิ้งก์กลับนั้นๆอย่างไร โดยเราจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

 • Natural Back Links: เป็น Backlinks ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อเว็บไซต์อื่นๆ เห็นว่าเนื้อหาของคุณมีคุณภาพและเกี่ยวข้อง จึงตัดสินใจสร้างลิงก์มาที่เว็บของคุณ ถือเป็นประเภทที่ดีที่สุดที่ควรจะมี
 • Self-created Back Links: หมายถึง Backlinks ที่คุณสร้างขึ้นเอง เช่น การเขียนบทความและบล็อกบนเว็บไซต์อื่น พร้อมสร้างลิงก์กลับมา หรือการแสดงความคิดเห็นในฟอรั่มแล้วใส่ลิงก์
 • Manually Built Back Links: เป็น Backlinks ที่สร้างขึ้นโดยการร้องขอจากเว็บไซต์อื่น เช่น การติดต่อเว็บไซต์คู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนลิงก์ หรือการเสนอให้เว็บไซต์อื่นสร้างลิงก์มาหาคุณ
 • Outbound Links (Out Links): หมายถึงลิงก์ที่ออกจากเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์อื่น อาจนำมาสู่การได้รับ Backlinks จากเว็บไซต์เหล่านั้นกลับมาบ้าง (จากประสบการณ์ไม่เคยได้ลิ้งก์กลับเลย)
 • Comment Back Links: เป็น Backlinks ที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นบนบล็อก ฟอรั่ม หรือเว็บบอร์ด แล้วใส่ลิงก์ของคุณไว้ด้วย

5 ประเภทนี้อาจดูเหมือนวิธีการที่ง่าย แต่หากทำผิดวิธีและเกินขอบเขต อาจโดนมองว่าเป็น Spamming ซึ่งอาจถูกลงโทษได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับ Natural Backlinks มากที่สุด

แนวทางในการสร้าง Backlinks

การสร้าง Backlinks เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ SEO อย่างไรก็ตาม การสร้าง Backlinks ต้องทำอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากกูเกิล มีแนวทางหลักๆ ดังนี้

 • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง: การเขียนบทความ บล็อก หรือสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ จะทำให้เว็บไซต์อื่นๆ เห็นคุณค่าและอยากสร้าง Backlinks มายังเว็บของคุณเอง
 • ออกแบบเว็บไซต์ให้ดี: เว็บไซต์ที่มีการออกแบบสวยงาม ใช้งานง่าย และมีประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้ จะได้รับความนิยมและมีโอกาสได้รับ Backlinks มากขึ้น
 • ลงบล็อกเว็บไซต์คู่ค้า: การเขียนบทความและสร้าง Backlinks ไปยังเว็บไซต์ตนเองบนบล็อกของพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • ร่วมมือเนื้อหาระหว่างไซต์: ทำการร่วมมือกับเว็บไซต์อื่นๆ ผลิตเนื้อหาร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยน Backlink ซึ่งกันและกัน
 • การประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล: เช่น เขียนบทความออกสื่อนอกเหนือเว็บไซต์ของคุณ หรือ Guest Post ใน high-authority sites พร้อมสร้าง Backlinks กลับมา
 • การตลาดบน Social Media: การมีปฏิสัมพันธ์ สร้างเนื้อหา และสร้างคอมมูนิตี้บนโซเชียลมีเดีย ก็อาจนำไปสู่การได้ Backlinks มากขึ้นด้วย
 • สร้าง Resource Pages: พยายามให้เว็บไซต์ตนเองถูกใส่ลิงก์ไปในหน้าทรัพยากรหรือแนะนำบนเว็บไซต์คุณภาพอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

สิ่งสำคัญคือ ต้องสร้าง Backlinks อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงวิธีการที่ผิดกฎของ Google เพื่อไม่ให้โดนลงโทษ ควรมุ่งเน้นสร้างแบบธรรมชาติและคุณภาพ

สรุปเนื้อหา: Backlinks หรือลิงก์กลับ คือลิงก์ที่เว็บไซต์อื่นๆใช้ในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เครื่องมือค้นหาอย่าง Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ การมี Backlinks จำนวนมากจากแหล่งที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณจะส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำในหัวข้อนั้นๆ ทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหา

ประเภทของ Backlinks ที่สำคัญ ได้แก่ Natural Backlinks ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, Self-created และ Manually Built Backlinks ที่คุณสร้างขึ้นเอง รวมถึง Outbound Links และ Comment Backlinks

แนวทางในการสร้าง Backlinks ที่ดี เช่น การสร้างเนื้อหาคุณภาพ, ออกแบบเว็บไซต์ให้ดี, ร่วมมือกับเว็บไซต์คู่ค้า, ประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล และสร้างหน้าแนะนำบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยต้องระมัดระวังไม่ให้กระทำผิดนโยบายของ Google

สรุปได้ว่า Backlinks เป็นปัจจัยสำคัญในการทำ SEO ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและอันดับการจัดอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหา การสร้าง Backlinks อย่างถูกวิธีจึงมีความจำเป็น

ช่วงท้ายขายของ: จะเห็นได้ว่าการที่เราจะได้ลิ้งก์กลับ (Backlinks) นั้นเว็บไซต์คุณจะต้องดูน่าเชื่อถือ การออกแบบเว็บไซต์ให้ดีนั้นคือสิ่งสำคัญในการที่จะให้บุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆภายนอกมองว่าเว็บไซต์เรานั้นมีความน่าเชื่อถือและไม่เป็นสแปมอย่างแน่นอน จึงเพิ่มโอกาสที่จะได้รับลิ้งก์กลับอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นลิ้งก์กลับที่ Google ให้คะแนนมากที่สุด ดังนั้นหากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ออกแบบที่ดูดีมีความน่าเชื่อถือแล้วหล่ะก็

2 thoughts on “Backlinks คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อ SEO

 1. Pingback: ทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ E-Commerce ให้ติดหน้าแรกๆ - MakeWebForYou

 2. Pingback: Off-page SEO คืออะไร อยากติดหน้าแรกต้องรู้ - MakeWebForYou

Comments are closed.

Makewebforyou Logo Light

MAKE WEB FORYOU

ทำเว็บไซต์ เพื่อคุณ

เว็บไซต์นี้บันทึกคุกกี้ เพื่อประสบการณ์ท่องเว็บไซต์ที่รวดเร็ว